Tvorba oddělku (s přidanou matkou)

Jak to dělám já :-), s přidávaním matky v klícce, v jednotlivých bodech:

Oddělky tvořím na r. m. Langa 2/3 (L 159), s klasickými nástavky na 10 rámků. Oddělky se snažím tvořit, co nejdříve, nejlépe během měsíce května, nejpozději do půlky června. Také záleží jestli chceme tvořit oddělek za účelem tvorby nového včelstva nebo jen kvůli výměně matky v produkčním včelstvu (tzv. spojením s oddělkem). V druhém případě můžeme tvořit oddělek i později.

1. Vezmu celozasíťované dno se zavřeným česnem a umístím ho na plánované místo pro budoucí oddělek.

2. Na dno umístím NN s otevřeným očkem na jednu včelu a do něj vložím plastové 2-rámkové krmítko (pro vyplnění prostoru), pokud budu tvořit jen malé množství oddělků v porovnání s počtem kmenových včelstev, tak mám dost rámků k vyplnění prostoru a bez krmítka se obejdu (bez něj je to lepší varianta).

4. Z úlu odeberu 2 nebo 4 rámky se zavíčkovaným plodem (v žádném případě nesmí obsahovat otevřený plod!) a nesmí se na nich nacházet matka!

5. Rámky umístím doprostřed NN, proti očku a chvíli nezavírám, aby létavky měly čas odletět a vrátit se do původního úlu.

6. Vezmu klícku s matkou a jemně, ale vydatně ji porosím vodou, aby byly všechny doprovodné včely i s matkou důkladně promočené (snažší manipulace, když díky promáčení nemohou létat), ale pozor aby jsme je neutopili a hlavně matku.

7. Odstraním doprovodné včely z klícky.

Poslední dobou, nově doprovodné včely z klícky už neodstraňuji, kdo se rozhodne pro tuto cestu, tak bod 6 a 7 vynechá.

8. Klícku, opatřenou krmným těstem, přidělám do prázdného stavebního rámku, drátem, trochu mimo střed rámku, blíže k zadní stěně nástavku. 

9. Rámek s klíckou vložím doprostřed, mezi rámky s plodem, které následně přirazím k sobě.

10. Zbytek NN doplním soušemi (pokud nemám, tak s rámky osazenými mezistěnami) na celkový počet 6 rámků (ve verzi s krmítkem). Pokud máme dost rámků s plodem, můžeme spolu se soušemi vyplnit na 9 rámků v nástavku, bez použití krmítka. Čím silnější oddělek, tím rychlejší jeho rozvoj.

11. Pokud jsem doplňoval soušemi, tak souše sousedící s plodovými rámky postříkám vodou. Pokud jsem doplňoval mezistěnami, tak vodu nakapu do uličky, přímo na včely.

12. Vezmu proužky krmného těsta a umístím napříč na rámky (hlavně s matkou a plodem).

13. Zakryji fólií a oddělek zavřu.

14. Druhý den, zkontroluji chování včel k matce. Pokud včely vystavěly na rámku s matkou tzv. srdíčko a neútočí na klícku s matkou, je přijata. Rámek s klíckou vyjmu, plodové rámky přirazím k sobě. Před vypuštěním přijaté matky, ještě doplním do oddělku rámek s mezistěnou, za vyjmutý rámek s klíckou, ale mezistěnu nevkládám doprostřed, ale ke kraji nástavku. Včely, ze stavebního rámku, smetu do úlu, odmontuji klícku a matku vypustím do mezery mezi rámky na kraji plodového tělesa (mezi plodový rámek a souš popř. mezistěnu). Není-li přijata, musím najít příčinu a napravit to. Z pravidla to bývá druhá matka, kterou jsem nechtěně odebral spolu s plodovými rámky z úlu nebo otevřený plod.

16. Nad plodové rámky, dám příčně opět proužky krmného těsta.

17. Je-li snůška a mám-li v NN souše a 4 plodové rámky, tak úl zavřu. Není-li snůška nebo nemám v úle souše nebo jsem vytvořil oddělek na 2 rámcích plodu, musím krmit lahví s prosakovacím víčkem a roztokem 2:1.

18. Dokud oddělek plně neobsedá minimálně 2 NN, je nutné ho pravidelně krmit a rozšiřovat, tak aby do konce srpna obsedal minimálně 3, ale nejlépe 4 NN. Očko může zůstat otevřeno na 1 včelu až do jara, ale řídíme se množstvím včel a počtem nástavků, česno až do jara neotevírám.

19. Pár zásad na které je dobré myslet (platí nejen pro oddělky, ale i pro produkční včelstva): 

a) oddělek, by měl být rozšířen dalším NN, až když má všechno v posledně přidaném NN vystavěno a obsedá nástavek ze 2/3.

b) mezistěny k vystavění, přidáváme do NN mezi zaplodované rámky k prostředku NN, ale nikdy ne úplně doprostřed proti otevřenému očku, na prostředku NN, vždy rámky s plodem!

c) další NN vystrojíme rámky s mezistěnami a plast. 2 rámkovým krmítkem a doprostřed převěsíme 2 rámky s plodem (aby jsme do NN nalákali včely). 

d) včely bez krmení neplodují a bez přínosu sladiny nebo cukrového roztoku nestavějí.

e) nejlépe a nejochotněji staví od jara do letního slunovratu (21.6.), potom jejich ochota stavět klesá a mezistěny nemusí být dobře vystavěné!

f) nejraději staví v nejhořejším plodovém NN a uprostřed (ale musí se do NN nalákat rámky s plodem) nebo pokud jednotlivými rámky s mezistěnami, popř. NN s rámky s mezistěnami roztrhneme plodové těleso.

g) zároveň při roztrhávání plodového tělesa (hlavně u silnějšího včelstva), dáváme pozor, aby někde nezůstal oddělený otevřený plod, který by se mohl cítit osiřelí. Potom narazí matečníky a vychovají si matku = vyrojení včelstva.


U oddělku platí -  neustále krmit, krmit a zase krmit, ale nepřekrmit (matka musí mít kam klást a krmení se nesmí kazit, ani lákat další hmyz)!

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode