Tvorba oddělku (s přidanou matkou)

Jak to dělám já :-), s přidávaním matky v klícce, v jednotlivých bodech:

Oddělky tvořím na r. m. Langa 2/3 (L 159), s klasickými nástavky na 10 rámků. Oddělky se snažím tvořit, co nejdříve, nejlépe během měsíce května, nejpozději do půlky června.

1. Vezmu celozasíťované dno se zavřeným česnem a umístím ho na plánované místo pro budoucí oddělek.

2. Na dno umístím NN s otevřeným očkem, na jednu včelu a do něj vložím plastové 2 rámkové krmítko (pro vyplnění prostoru).

4. Z úlu odeberu 2 rámky (v květnu) nebo 4 rámky (v červnu nebo pokud nemám prázdné souše, tak i v květnu) se zavíčkovaným plodem (v žádném případě nesmí obsahovat otevřený plod!) a nesmí se na nich nacházet matka!

5. Rámky umístím doprostřed NN, proti očku a zatím nezavírám (cca 1/2 hod.), aby létavky měly čas odletět a vrátit se do původního úlu.

6. Vezmu klícku s matkou a jemně, ale vydatně ji porosím vodou, aby byly všechny doprovodné včely i s matkou důkladně promočené (snažší manipulace, když díky promáčení nemohou létat).

7. Odstraním doprovodné včely z klícky.

8. Klícku, opatřenou krmným těstem, přidělám do prázdného stavebního rámku, drátem. 

9. Rámek s klíckou vložím doprostřed, mezi rámky s plodem, které následně přirazím k sobě.

10. Zbytek NN doplním soušemi (pokud nemám, tak s rámky osazenými mezistěnami) na celkový počet 6 rámků.

11. Pokud jsem doplňoval soušemi, tak souše sousedící s plodovými rámky postříkám vodou. / Pokud jsem doplňoval mezistěnami, tak vodu nakapu do uličky, přímo na včely.

12. Vezmu proužky krmného těsta a umístím napříč na rámky (s matkou a plodem).

13. Zakryji fólií a oddělek zavřu.

14. Druhý den, zkontroluji chování včel k matce. Pokud včely vystavěly na rámku s matkou tzv. srdíčko a neútočí na klícku s matkou, je přijata. Rámek s klíckou vyjmu, plodové rámky přirazím k sobě. Včely, ze stavebního rámku, smetu do úlu, odmontuji klícku a matku vypustím do mezery mezi rámky na kraji plodového tělesa (mezi plodový rámek a souš popř. mezistěnu). Není-li přijata, musím najít příčinu a napravit to. Z pravidla to bývá druhá matka, kterou jsem nechtěně odebral spolu s plodovými rámky z úlu nebo otevřený plod.

15. Před vypuštěním přijaté matky, ještě doplním do oddělku rámky s mezistěnami, na celkových 7 rámků. Ty umístím mezi plodové rámky (pokud jsem použil 4 rámky s plodem) nebo mezi prázdné souše (pokud jsem použil jen 2 rámky s plodem). Pokud jsem použily k plodovým rámkům jen mezistěny, tak je dám na kraje.

16. Nad plodové rámky, dám příčně opět proužky krmného těsta.

17. Je-li snůška a mám-li v NN souše a 4 plodové rámky, tak úl zavřu. Není-li snůška nebo nemám v úle souše nebo jsem vytvořil oddělek na 2 rámcích plodu, musím krmit lahví s prosakovacím víčkem a roztokem 1:1.

18. Dokud oddělek plně neobsedá minimálně 2 NN, je nutné ho pravidelně krmit a rozšiřovat, tak aby do konce srpna obsedal minimálně 3, ale nejlépe 4 NN a pokud možno měl uloženy zásoby na zimu. Očko může zůstat až do zimy otevřeno na 1 včelu, česno až do jara neotevírám.

19. Pár zásad na které je dobré myslet (platí nejen pro oddělky, ale i pro produkční včelstva): 

a) oddělek, by měl být rozšířen dalším NN, až když má všechno v posledně přidaném NN vystavěno a obsedá nástavek ze 2/3.

b) mezistěny k vystavění, přidáváme do NN mezi zaplodované rámky k prostředku NN, ale nikdy ne úplně doprostřed proti otevřenému očku, na prostředku NN, vždy rámky s plodem!

c) další NN vystrojíme rámky s mezistěnami a plast. 2 rámkovým krmítkem a doprostřed převěsíme 2 rámky s plodem (aby jsme do NN nalákali včely). 

d) včely bez krmení neplodují a bez přínosu sladiny nebo cukrového roztoku nestavějí.

e) nejlépe a nejochotněji staví od jara do letního slunovratu (21.6.), potom jejich ochota stavět klesá a mezistěny nemusí být dobře vystavěné!

f) nejraději staví v nejhořejším NN a uprostřed (ale musí se do NN nalákat rámky s plodem) nebo pokud jednotlivými rámky s mezistěnami, popř. NN s rámky s mezistěnami roztrhneme plodové těleso.

g) zároveň při roztrhávání plodového tělesa (hlavně u silnějšího včelstva), dáváme pozor, aby někde nezůstal oddělený otevřený plod. Pocit včel na plástu s otevřeným plodem, by mohl vyvolat dojem osiření a oni potom narazí matečníky a vychovají si matku = vyrojení včelstva.

Z toho plyne neustále krmit, krmit a krmit, ale nepřekrmit (matka musí mít kam klást a krmení se nesmí kazit, ani lákat další hmyz)!

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode