2015

Tento rok jsem vyzimoval 3 včelstva všechna na 4NN, ale byly slabší než jindy. Spojení včelstva s oddělkem nevyšlo mojí chybou. Oddělek jsem umístil nad nástavek se zásobami, což se ukázala jako osudová chyba. Včelstvo si nanosilo část zásob do plodiště, během zimy se přesunulo do horního nástavku se zásobami, spolu s oddělkem. Po spotřebování zásob včelstvo i s oddělkem padlo hlady. Rámky se zásobami z plodiště jsem rozdělil do ostatních včelstev.

Zbylá 3 včelstva vyzimovala v rozdílné síle. Nejdříve jsem je zúžil odebráním nejspodnějšího nástavku. Potom jsem jim vložil po 2 stavebních rámcích do horního nástavku vedle rámků s plodem. Po jejich vystavění a zaplodování jsem vytvořil trubčí nástavek, který jsem umístil dospod úlu. Nejslabší včelstvo jsem nechal na 3NN. Středně silnému včelsvu jsem po 2 týdnech odebral 1NN, protože ho neobsedal a brzdil ho ve vývoji. Třetí (nejsilnější) včelstvo jsem nechal na 4 NN. Později se ukázalo, že rozšiřování bylo příliš brzké. Nejsilnější včelstvo se stalo nejslabším a nejslabší se stalo nejsilnějším.

Když se včelstva dostaly do síly, tak jsem utvořil 2 oddělky na doplnění početního stavu včelstev. Tentokrát jsem použil na vytvoření oddělku tzv. odsavač přes mateří mřížku s otevřeným plodem. Krmením a doplňováním rámků s plodem a soušemi jsem je do podzimu dostal na 3NN.

Medobraní bylo tento rok zatím nejlepší, za ten krátký čas, co včelařím. Nejdříve jsem vytočil jarní med ze všech produkčních včelstev, těsně před počátkem snůšky z malin a lip. Prázdné nástavky jsem vložil zpět do úlů. Během 3 dnů je včelstva zaplnila. To je asi návod na vysoké výnosy do budoucna. Prázdné souše dávat mimo snůšku jako horní do medníku a v době snůšky naopak přesunout dospod medníku!© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode