2018

Po delší odmlce jsem se konečně zase dostal k tomu napsat něco o svém včelaření. Na vině je dlouhé volno okolo Vánoc :-)


Poslední roky se mi daří vyzimovat 5 včelstev na 4NN, snad i díky tomu, že mám velmi málo času se jim věnovat a tím jim škodit :-) Daří se mi zvedat i průměr zisku medu na včelstvo a tím i celkové množství medu ze včel, ale stále je co zlepšovat. Problémem u nás je snůška. Do letošního roku byla jistota snůšky z malin a lip, ostatní snůšky byli loterie. Letos poprvé nebyla lipová snůška :-( , z ní býval nejlepší med.


Poslední 2 roky se věnuji pěstování včelařských vrb a pozorování volně rostoucích druhů vrb z hlediska atraktivity pro včely. Až získám nějaké postřehy a zkušenosti budu se snažit o tom něco napsat do složky "Články". Zatím jsem nakoupil v průběhu dvou let 15 druhů vrb a ještě minimálně dva druhy plánuji. Příští rok chci zkusit některé druhy množit řízkováním a vysadit do přírody. Už teď můžu říct, že některé druhy jsou omyl, alespoň u nás. Z pozorování vyplynulo, že nejlepší druhy budou časně kvetoucí vrby. Později kvetoucích druhů si včely už moc nevšímají, příroda jim nabízí jinou atraktivnější snůšku.


Některé moje plány do vzdáleného budoucna, ohledně pokusů ve včelách, vzali za své, díky zkušenostem i nedostatku času. Například jsem vzdal vyzkoušet KS/DS a nakoupené rámky bez toho, že bych je ve včelách otestoval, tak jsem prodal, totéž potkalo i nízká dna s víky pro chov oddělků. Z toho plyne poučení: "Nekupovat vybavení příliš dopředu, když ho zatím neplánuješ použít". KS/DS jsem vzdal hlavně ze dvou důvodů. Za prvé jsem přišel na chuť NN technologii obzvlášť, co jsem ji alespoň trochu zvládl a za druhé na přechod včel na vysoký rámek jsem neměl čas. Nemalou roli hráli i některé další mnou nevyřešené detaily - výměna matky, tvorba oddělků atd. Rozhodně tuto technologii úplně nezatracuji, ale momentálně není pro mě, uvidíme v budoucnu. Vzdal jsem se i plánu tvořit z každého včelstva každý rok
oddělek - je to zbytečně pracné a stojí to i medný výnos. Do budoucna mi zůstal jen plán vyzkoušet a případně přejít na volnou stavbu.


V současné mojí technologii (NN s použitím plastových mezistěn v dřevěném Hoffmann rámku a volné stavby v trubčím nástavku) jsem vylepšil výměnu díla. Zimuji na 4NN, kde spodní nástavek je trubčí a je zakrmeno 20kg cukru. Brzy na jaře (nejlépe po prvním proletu) se snažím prohodit nejhořejší nástavek s tím pod ním a do nového horního nástavku vložit stavební rámek z obou stran plodového tělesa
(tvořené minimálně 4 rámky s plodem), nahoru vložím placku medocukrového těsta. Poté, co včely stavební rámky vystaví trubčinou a matka zaklade, odeberu nejspodnější nástavek pryč k vytavení a na jeho místo dám nejhořejší nástavek, kde 2 prostřední rámky jsou se zavíčkovaným dělničím plodem, vedle nich dám stavební rámky. Na tento nástavek dám nástavek plný rámků s mezistěnami, kam vložím doprostřed opět 2 rámky s plodem, odebrané ze spodního, kam jsme místo nich vložili stavební rámky. Zbylé 2 nástavky dám tak, aby ten nejhořejší byl, pokud možno jen se soušemi, plod se nacházel jen v nástavku pod ním. Tuto rotaci je nejlépe naplánovat v době první
snůšky, kdy je předpoklad alespoň týden oteplení, rozhodně neprovádět těsně před příchodem ochlazení a mrazů, silně by to zbrzdilo rozvoj včelstva. Další nástavky přidávám vždy nad nově vystavěný nástavek, nikdy pod a vždy na začátku snůšky, kdy předpověď počasí slibuje alespoň týden teplo a slunce.


Pro příští rok plánuji zkusit odebrat z medníkového nástavku 1 rámek a včelařit jen na 9 rámků v medníku. Slibuji si od toho, že matka nepřejde do něj plodovat, včely rychleji naplní nástavek medem, rámky budou mít více vyboulené dílo a já konečně budu mít možnost použít el. odvíčkovací nůž :-)


© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode